Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Πρόβλημα περισυλλογής των απορριμμάτων στον Δήμο Δοξάτου.


-Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 7386/13-6-2017 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου/Δ/νσης περιβάλλοντος λόγω προβλημάτων συντήρησης που αντιμετωπίζουν τα απορριμματοφόρα του Δήμου υπάρχει πρόβλημα για την περισυλλογή των απορριμμάτων.

-Λεπτομέρειες στο παρακάτω έγγραφο του Δήμου Δοξάτου…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλαμπάκι
13-6-2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Αρ. πρωτ:
7386
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κανάρη και Νεροφράκτη γωνία
66031 Καλαμπάκι
πληρ. : Λατσίνογλου Αθ.
τηλ. 25213 52437
ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ:
Πλημμελής συλλογή απορριμμάτων. Λήψη οδηγίων
ΣΧΕΤΙΚΑ:
α.   το 6056/22-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος
β.   το 6449/26-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος γ.          το 7199/9-6-2017 έγγραφό της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Σε συνέχεια όσων αναφέρουμε στην εισήγησή μας (γ. σχετικό), σας ενημερώνουμε ότι και το απορριμματοφόρο ΚΗΥ8704 μικρής χωρητικότητας όνο 6κμ χωρητικότητα), στις 12-6-2017 παρουσίασε βλάβη (στον καταλύτη) και έχει ακινητοποιηθεί.
Επειδή:
α) δεν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις που να μπορούν να καλύψουν τη δαπάνη για την επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΥ1404 η οποία εκτιμάται σε 2.000€,
β) όπως με γνωρίζεται, από τα συνεργεία που συνεργαζόμαστε κανένα δεν δέχεται να επισκευάσει το απορριμματοφόρο χωρίς να πληρωθούν προηγούμενες οφειλές και να συναφθεί αντίστοιχη σύμβαση
γ) ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αποδέχεται ανάθεση σε συνεργείο από την επιτροπή χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις
θα πρέπει να καθορίσετε το συνεργείο στο οποίο θα ανατεθεί η εργασία της επισκευής του ΚΗΥ1404, σύμφωνα με την 35/2017 (7368/13-6-2017) απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και να προχωρήσετε την ανάθεση της εργασίας αυτής.

Επειδή η υπηρεσία μου ήδη δέχεται αναφορές για απορρίμματα που έχουν συσσωρευτεί χ. Άνω συνοικισμός Αγοράς) και δεν έχουμε λάβει καμία εντολή ούτε γνωρίζουμε να έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

 Συν ημμέν α
Η 35/2017(7368/13-6-2017) Απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Αθανάσιος Λατσίνογλου Πολιτικός Μηχανικός
 

 Πίνακας αποδεκτών
1.
Δήμαρχο Δοξάτου
κ. Δαλακάκη Δ.
2.
Αντιδήμαρχο Δοξάτου
κ. Ζεκερίδη Χ.
3.
Αντιδήμαρχο Δοξάτου
Κ. Ιωάννου Χ.
4.
Επικεφαλής Μείζονος αντιπολίτευσης
κ. Χατζηλαζάρου Α.
5.
Επικεφαλής Ελάσσονος αντιπολίτευσης
κ. Παπάζογλου Μ.
6.
Ανεξάρτητο Δημ. Σύμβουλο
κ Μόρφη Σ.
7.
Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας


 

 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: