Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                               ΠΡΟΣ 
                ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 6η  του μηνός Ιουνίου          του 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.   Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης- Δέσμευσης Πιστώσεων 2017

2.   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018

3.   Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για κατεπείγουσες απ’ ευθείας αναθέσεις ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήριο

4.   3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

5.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας

6.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θράκης

7.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θράκης

8.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου Θράκης

9.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση για τέλεση ποινικών αδικημάτων κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10.        Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων, με συνοπτικό διαγωνισμό, του Δήμου Δοξάτου, των Νομικών του Προσώπων 2017 & 2018 και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. έτους 2017, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης, προϋπ : 67.650,00 € (με Φ.Π.Α)

11.        Υποβολή αιτήσεων μισθωτών αγροτεμαχίωνΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

          Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: