Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

             Τακτικά: Βαϊραμίδης Στέφανος, Σερέτης Ανέστης, Μπενάζης Ευάγγελος, Χαλκίδης Χαρά-

                             λαμπος, Σαραπάρης Κων/νος, Μπερμπερίδης Αθανάσιος.

             Αναπληρωματικά: Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μαρία, Τοκούτσης Παντελεήμων, Ιωάννου

                                            Χρήστος, Τίρλας Δημήτριος.

-Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.        Λήψη απόφασης για χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» στην ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

2.        Λήψη   απόφασης   για   χορήγηση   Προέγκρισης   Ίδρυσης   Καταστήματος   Υγειονομικού

Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  -  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»  στον  ΜΕΤΑΞΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  του  ΙΩΑΝΝΗ   στην     ΤοπικήΚοινότητα   Κυργίων   (Ευρύπεδο).  (Εισηγητής Αυτοτελές   Τμήμα   Τοπικής   Οικονομικής Ανάπτυξης).
3.        Λήψη απόφασης για χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στον MUCAJ EMILIAN του HAKI   στην Τοπική  Κοινότητα  Κεφαλαρίου  &  χορήγηση  άδειας  μουσικών  οργάνων.  (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
4.        Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων  σε  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» της ΤΖΙΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ   στη   Δημοτική   Κοινότητα   Δοξάτου (Εισηγητής Αυτοτελές   Τμήμα   Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

5.        Λήψη απόφασης για χορήγηση  παράτασης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του ΣΤΡΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Αυτοτελές  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2.       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

3.       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: