Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων 5 Ευρώ ανά ζώο για πεδινά, 7,6 ευρώ για ορεινά.


-Κλείδωσε στα 7,64 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο η συνδεδεμένη στα αιγοπρόβατα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στα 5 ευρώ ανά ζώο για τα πεδινά, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, ενώ οι κτηνοτρόφοι αναμένουν να ακολουθήσει και η σχετική πληρωμή.

-Οι πληροφορίες θέλουν οι επιτελείς του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου να κινούνται βιαστικά προκειμένου να γίνει η πληρωμή την Παρασκευή 22 Ιουλίου ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα.

-Μάλιστα, στην εν λόγω απόφαση σημειώνεται ότι «ως προς τον υπολογισμό του ύψους ανά μονάδα ποσού στήριξης για τη δράση 1, δεδομένου ότι ο τελικός αριθμός επιλέξιμων ζώων υπολείπεται του αριθμού αναφοράς, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς τον αριθμό επιλέξιμων ζώων, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η αύξηση του ύψους της ενίσχυσης δεν δημιουργεί υπεραντιστάθμιση. Ως προς τον υπολογισμό του ύψους ανά μονάδα ποσού στήριξης για τη δράση 2 το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται με βάση την τιμή αναφοράς, δεδομένου ότι ο τελικός αριθμός επιλέξιμων ζώων υπολείπεται σημαντικά του αριθμού αναφοράς και ο λόγος προϋπολογισμού προς επιλέξιμα προκαλεί υπεραντιστάθμιση».

Αναλυτικά,

Άρθρο ΜΟΝΟ

Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, ως ακολούθως:

1. Δράση 1: 7,64 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.

2. Δράση 2 : 5,00 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.


Δούσκα Ελένη|  22/07/2016 - 11:26 πμ
http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: