Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Έως 100 Ευρώ το ζώο για τους εγχώριους χοίρους η ενίσχυση γενετικών πόρων.


Δικαιούχοι στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, καθώς και Ομάδες Παραγωγών και συνεταιρισμοί.

-Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί ή λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους δικαιούνται να ενταχθούν στην Δράση 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

-Οι ενισχύσεις που θα δοθούν κυμαίνονται από 22 ευρώ το κεφάλι (προκειμένου για τις αίγες), έως 200 ευρώ το κεφάλι (προκειμένου για τα ιπποειδή), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από τη Δράση ενισχύονται και οι φυλές εγχώριων χοίρων, που δεν συμπεριλαμβάνονταν στα επιλέξιμα είδη στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

-Με βάση όσα προβλέπει η σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκου Μπόλαρη, το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, διαμορφώνεται σε ετήσια βάση για κάθε χρόνο εφαρμογής του προγράμματος ως εξής:

ΒΟΟΕΙΔΗ Έως 40 ευρώ/ζώο/έτος

ΑΙΓΕΣ Έως 22 ευρώ/ζώο/έτος

ΠΡΟΒΑΤΑ Έως 22 ευρώ/ζώο/έτος

ΧΟΙΡΟΙ Έως 100 ευρώ/ζώο/έτος

ΙΠΠΟΕΙΔΗ Έως 200 ευρώ/ζώο/έτος

Οι φυλές που ενισχύονται

-Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της απόφασης, γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι όλη η xώρα, ενώ τομείς παρέμβασης: τοπικές - εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ
Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη
ΠΡΟΒΑΤΑ Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας - Πελαγονίας, Αγρινίου

ΑΙΓΕΣ Σκοπέλου

ΙΠΠΟΙ Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου

ΧΟΙΡΟΙ Εγχώριος χοίρος

-Σημειωτέον πως η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein.

-Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 5

Επιλέξιμες Ενέργειες και ποσοστά στήριξης.

-Ορίζονται ως επιλέξιμες ενέργειες της Δράσης 10.2.1 τα ακόλουθα:

1. Η συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση - διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

2. Ο ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής

απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

3. Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά:

- Στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού

- Στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών

- Σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης

Τα σεμινάρια και οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν μέρος και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων.

4. Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων της, παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, θα γίνεται με συγκεκριμένο ποσοστό γονοτύπισης ανά έτος εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των ζώων, τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης και τα ιδιαίτερα αναπαραγωγικά και γενετικά χαρακτηριστικά της φυλής.

Άρθρο 6

Δικαιούχοι των Ενεργειών Στήριξης - Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι:

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Επιπλέον ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η δράση εφαρμόζεται στις φυλές αγροτικών ζώων του Πίνακα του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Η υλοποίηση της Δράσης, για την οποία ενισχύεται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται και από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή.
Αναλυτικά η απόφαση


Μπίκας Αλέξανδρος|  05/07/2016 - 08:41 πμ

http://www.agronews.gr/business/programmata/

Δεν υπάρχουν σχόλια: