Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Με είκοσι ένα (21) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 19.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 27 μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και  ώρα  19.00    στην    αίθουσα            συνεδριάσεων          του      Δημοτικού Καταστήματος           στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε πολιτιστικούς φορείς του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Τ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου & Τ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου).

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού   έτους   2016   του   Δήμου   Δοξάτου (Εισηγητής Δση Οικονομικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (4ης Τεχνικού  Προγράμματος)  έτους  2016  του  Δήμου  Δοξάτου.  (Εισηγητής: Τ.Υ.).
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων με έδρα το Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων με έδρα το  Δήμο  Δοξάτου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  202  του  Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα: Χορήγηση & ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου(Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
7ο Θέμα: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στη γιορτή Καλαμποκιού της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού που αφορά στη μείωση δημοτικών τελών. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
9ο Θέμα: Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου εκσκαφέα φορτωτή (ΜΕ) για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10ο Θέμα: Έγκριση της υπ’αριθμ. 19/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
11ο Θέμα: Έγκριση της υπ’αριθμ. 22/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
12ο Θέμα: Έγκριση της υπ αριθμ. 23/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην αύξηση δυναμικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
13ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ». (Εισηγητής: Τ.Υ.).
14ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ». (Εισηγητής: Τ.Υ.).
15ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ». (Εισηγητής: Τ.Υ.)
16ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ         ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ    ΧΩΡΩΝ          Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ». (Εισηγητής: Τ.Υ.).
17ο Θέμα: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.  100/2016, 102/2016, 127/2016 150/2016 151/2016 399/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση δαπανών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.. (Εισηγητής: Δση Τ.Υ.).
18ο Θέμα: Διόρθωση της υπ αριθμρωτ. 175/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση τοποθέτησης δύο (2) στυλων & δύο
(2) Φ.Σ. S-17 στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. (Εισηγητής: Δση Τ.Υ.).
19ο Θέμα: Συζήτηση επί προτάσεως για μετονομασία της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Κυργίων σε Πλατεία «Ξένος Βρακάς». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

20ο Θέμα: Συζήτηση επί προτάσεως για μετονομασία στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου, της οδού που οδηγεί από τα σχολεία προς το Μνημείο Πεσόντων, σε οδό «Χρήστου Φουτσιτζή». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

21ο Θέμα: Συζήτηση επί προτάσεως για μετονομασία στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου της κεντρικής οδού, από το ύψος της εκκλησίας έως και τα νεκροταφεία, σε οδό «Σαριπανίδη Παναγιώτη». (Εισηγητής: Δήμαρχος)O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

   Ζουμπούλογλου ΑναστάσιοςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1ροϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: