Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου Δήμου Δοξάτου: Συναντήσεις Εργασίας στα πλαίσια της Δράσης "Δικτύωση Ωφελούμενων με επιχειρήσεις"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμπάκι, 30/06/2014ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΣΤΑ    ΠΛΑΙΣΙΑ    ΤΗΣ    ΔΡΑΣΗΣ    «ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΜΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  της  Πράξης  «Ολοκληρωμένο  Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου»  


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω Συναντήσεις Εργασίας στα πλαίσια της Δράσης «Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις»:      Την Τρίτη 5 Αυγούστου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, ώρα 10:00 π.μ., στην οποία θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις με έδρα τον Δήμο Δοξάτου αλλά και τον Δήμο Δράμας και ωφελούμενοι του Δήμου Δοξάτου.

      Την Τετάρτη 6 Αυγούστου στο Εργατικό Κέντρο Δράμας (Ηπείρου 2), ώρα 10:00 π.μ., στην οποία θα συμμετάσχουν εργολάβοι / τεχνικές εταιρίες και ωφελούμενοι του Δήμου Δοξάτου.Σκοπός των συναντήσεων εργασίας είναι η δικτύωση των ωφελούμενων της πράξης με τοπικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης του έργου καθώς και η γνωστοποίηση στις υφιστάμενες επιχειρήσεις για την ύπαρξη ενός άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.Σημειώνεται ότι στις Συναντήσεις Εργασίας θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ ΤοπΕΚΟ.Γραφείο Δημάρχου


Δεν υπάρχουν σχόλια: