Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Τέσσερα (4) νέα προγράμματα για απασχόληση 117.000 ανέργων αναμένονται να προκηρυχθούν και να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.


-Νέες ευκαιρίες για απασχόληση και κατάρτιση θα έχουν συνολικά 117.000 άνεργοι, στο πλαίσιο των τεσσάρων χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί και θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

-Τα προγράμματα αφορούν άνεργους νέους αλλά και όλων των ηλικιών και προβλέπεται μεταξύ άλλων η απασχόλησή τους μέσω κοινωφελούς εργασίας σε ΟΤΑ και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου. 

Επιπλέον, μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) προβλέπεται επιδότηση 1.000 ελεύθερων επαγγελματιών, ύψους 10.000 ευρώ, για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά τα προγράμματα 

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, τα προγράμματα που αναμένεται να υλοποιηθούν είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Νέους Ανέργους έως 29 ετών» – Voucher -, το οποίο θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης σε 50.000 ανέργους, της προαναφερόμενης ηλικίας, στον ιδιωτικό τομέα.

-Θα υλοποιηθεί από τη Γ.Γ. Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ από την εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων, τα προηγούμενα χρόνια, ο ένας στους τρεις εργαζομένους που βρήκε εργασία προσελήφθη στη συνέχεια από την επιχείρηση στην οποία εκπαιδεύτηκε.

2. Μικτό πρόγραμμα για 16.000 ανέργους χαμηλών προσόντων και δεξιοτήτων.

-Περιλαμβάνει κατάρτιση, πρακτική άσκηση, πιστοποίηση προσόντων και ένα διάστημα εγγυημένης απασχόλησης. Υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

3. Επαναπροκήρυξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για επιπλέον 50.000 ανέργους, που θα απασχοληθούν σε ΟΤΑ και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου.

-Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι & περιφέρειες) και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

4. Πρόγραμμα επιδότησης 1.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων με καινοτόμες δραστηριότητες. Η επιδότηση του ΟΑΕΔ φθάνει τα 10.000 ευρώ.

-Επισημαίνεται ότι από τα προγράμματα αυτά έχει ήδη υπογραφεί σχετική Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα 16.000 ανέργων. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες έναρξης για την υποβολή των αιτήσεων.


http://www.dramini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: