Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 2η του μηνός Μαρτίου του 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

-Υποβολή της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2015.

-Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

-Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων του Δήμου από 04-03-2016 και μέχρι 03-04-2016 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016.

-Παραλαβή της μελέτης: «Στατική μελέτη αποκατάστασης δομικών στοιχείων σχολικού συγκροτήματος Καλαμπακίου» προεκτιμώμενης  αμοιβής 4.493,60 Ευρώ

-Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα ψήφιση πιστώσεων

-Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για το έτος 2016Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                               

                  Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: