Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 11 Φεβρουαρίου  2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 11ης Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα:   Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής:Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η λειτουργία του Δήμου.Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: