Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Με τέσσερα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.15΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

-Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων έτους 2015

-Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.

-Εισήγηση του σχεδίου της 27ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

-Εισήγηση του σχεδίου της 11ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015.

         

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: