Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Παρέμβαση» του Δήμου Δοξάτου σχετικά με τις πρόσφατες τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24

-Την Παρασκευή,  25 Σεπτεμβρίου 2015, στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση  (19η) και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
-Λόγω ¨μεγάλης έντασης¨ που δημιουργήθηκε, η συνεδρίαση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (Δελτία τύπου Νο 22 και 23 της Α.Π.).

-Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 επανασυγκλήθηκε το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση (20η)  με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης εκ των οποίων τα 12 ήταν θέματα που αναβλήθηκε η συζήτησή τους ή λήφθηκαν αποφάσεις γι’ αυτά χωρίς την απαραίτητη εκ του νόμου σύνθεση του Δ. Σ. (!) κατά τη διάρκεια της (19ης) συνεδρίασης του Δ. Σ.

-Το 13ο  κατεπείγον (!) Θέμα αφορούσε την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στο εξωτερικό. Πόσο κατεπείγον ήταν και πότε προέκυψε η ανάγκη μετακίνησης και δεν συζητήθηκε πριν δύο (2) ημέρες αφήνεται στην δική σας κρίση.
-Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενο Δ.Τ.
-Η Α. Π. δεν εκπροσωπήθηκε στο συγκεκριμένο Δ.Σ., γιατί δεν ήταν εφικτό για τα μέλη της. Όμως, δεν είναι λογικό να μας ζητείται συνεχώς συνεδρίαση του Δ.Σ. και να μην μας παραχωρείται χώρος για τις ανάγκες μας ως Δημοτικής Παράταξης.

-Την Παρασκευή,  16 Οκτωβρίου 2015, στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση  (21η) και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου με τέσσερα (4) θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι με την έναρξη των τακτικών θεμάτων: 20/27 [3/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 4/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 12/15 από τη Συμπολίτευση και ένας (1) ανεξάρτητος].
-Η συνεδρίαση άρχισε με 45 min καθυστέρηση, γιατί συνεδρίαζε η Οικονομική Επιτροπή και τα μέλη της είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί.
-Ξεκίνησε λοιπόν η συνεδρίαση και μας ζητήθηκε να εγκρίνουμε τη συζήτηση έντεκα (11) (!) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, από τα οποία τα επτά (7) δεν τα γνωρίζαμε καν γιατί μόλις είχαν συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή.
Διαμαρτυρηθήκαμε  έντονα, γιατί δεν είναι δυνατόν να συζητούμε θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και για τα οποία δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Κάναμε έκκληση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να μην υποβιβάζεται η αξιοπιστία του Δ.Σ. και ο λόγος ύπαρξης του αλλά μάταια, φωνή βοόντων εν τη ερήμω! Είναι κρίμα και ημέρα ντροπής για το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Το 6ο θέμα «Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ Τριμήνου 2015» και το 9ο θέμα «21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015» δε συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων (14) για να συζητηθούν.
-Τα παρακάτω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα που μας ήταν γνωστά ψηφίστηκαν ομόφωνα:
Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Κεφαλαρίου Δ. Δοξάτου.
Συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια-αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και επιτροπής παραλαβής προμηθειών που διεξάγονται με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015.
Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.
Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου.
Ενώ τα παρακάτω ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία.
Καθορισμός Αμοιβής για παράσταση σε δικαστήριο για τον αγωγό ΤΑΡ.
Η Α. Π. ζήτησε να οριστεί η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή, αλλά για μία ακόμη φορά η Δημοτική
μας Αρχή λειτούργησε την «γραμμή παραγωγής» της προσαυξάνοντας την ελάχιστη αμοιβή
από 570 € σε 1500 €.
-Η Α.Π. καταψήφισε  τα επόμενα θέματα για λόγους αρχής, όπως προαναφέραμε.
7ο θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου 18η και 19η.
8ο θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου 20η.
10ο θέμα: Τροποποίηση της 279/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δ. Δοξάτου.
11ο θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, όπου κατηγορούνται 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι για υπόθεση πριν το 2010, ύψους 1400€.
-Το τελευταίο θέμα ενώ υπερψηφίστηκε με 11 υπέρ  ( 3 της συμπολιτεύσεως και 8 των αντιπολιτεύσεων) και 10 κατά (της συμπολίτευσης), δηλώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μετά το πέρας της συνεδρίασης ότι δεν έλαβε τις απαραίτητες 14 ψήφους και κατά συνέπεια δεν εγκρίνεται επικαλούμενος μία εγκύκλιο που προφανώς γνώριζε νωρίτερα.
-Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο θέμα: Λήψη απόφασης επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου.
Ψηφίστηκε ομόφωνα.
2ο θέμα: Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 29.900,00€ για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου Δοξάτου.
 Κατανεμήθηκε εξ ημισείας στις Σχολικές Επιτροπές και ψηφίστηκε ομόφωνα.
3ο θέμα: Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 499,82€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
4ο θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση αγωγής (σύμβαση έργου-άλλως αδικαιολόγητος  πλουτισμός) κατά του Δήμου.
 -Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η Α. Π. ζήτησε να οριστεί η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή αλλά . . .  Καλαμπάκι, 20-10-2015 

                           Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                        «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

                                        Βούλα Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου

                                         Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζογλου
Δεν υπάρχουν σχόλια: