Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 19.30΄στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 02 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Διαχείριση εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης – επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Δοξάτου, κατά την περίοδο Δημαρχίας κου Χατζηλαζάρου Αναστασίου.

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην διερεύνηση από μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της  παρατήρησης  του ορκωτού ελεγκτή που εμπεριέχεται στην εκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 του Δήμου  και  αφορά στο γεγονός ότι δεν παρακολουθούνται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό οι εισπράξεις που διενεργεί ο Δήμος από τους βεβαιωθέντες χρηματικούς καταλόγους που αφορούν εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης – επέκτασης Σχεδίου Πόλεως, ώστε να είναι ευδιάκριτο το χρηματικό υπόλοιπο διαρκώς και το οποίο θα πρέπει να αναλώνεται αποκλειστικά για δαπάνες του σκοπού του. 


Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: