Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Με τέσσερα (4) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 18.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτο στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 16 μηνός Οκτωβρίου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής :Τ.Υ).

Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 29.900,00€ για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 499,82€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών).

Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση αγωγής (σύμβαση έργου-άλλως αδικαιολόγητος πλουτισμός) κατά του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 133/2015).Κοινοποίηση:                                                   O Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου            Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

                                                 
    
2. Τοπικό Τύπο                                                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια: