Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμτπη, και ώρα 16:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού-απολογισμού) Δήμου Δοξάτου και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014.Κοινοποίηση:                                                     

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο          

                                                                                                                                                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια: