Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Με επτά (7) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15.00΄τα Μέλη Επιτροπής «Ποιότητα Ζωής» του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            10η Συνεδρίαση
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                                          Καλαμπάκι: 23/10/2015
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 17363                                                                     ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΤΑΚΤΙΚΑ
ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΙΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου στις 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1ο Θέμα:
Κατάρτιση   Τοπικού   Σχεδίου   Αποκεντρωμένης   Διαχείρισης   Αποβλήτων   Δήμου (Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος).
Δοξάτου.
2ο Θέμα:
Εισήγηση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Αγορά Δήμου Δοξάτου.

3ο Θέμα:
Εισήγηση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Δοξάτου.

4ο Θέμα:
Εισήγηση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου.

5ο Θέμα:
Εισήγηση σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Δοξάτου.

6ο Θέμα:
Εισήγηση σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Δοξάτου.

7ο Θέμα:
Εισήγηση σχεδίου Κανονισμού Νεκρταφείων Δήμου Δοξάτου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.        ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2.       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
3.       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: