Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Αλλάζουν όλα στις φορολογικές δηλώσεις.


Οι κωδικοί και οι παγίδες στο ηλεκτρονικό ραντεβού με την εφορία.

Αντίστροφα πλέον μετρά ο χρόνος για 6.000.000 φορολογουμένους, καθώς άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου.Το νέο έντυπο φέρνει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία.

-Αντίστροφα άρχισε να μετρά πλέον ο χρόνος για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet άνοιξε ύστερα από σημαντική καθυστέρηση και τις επόμενες 45 ημέρες καλούνται να τη... διαβούν περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι για να υποβάλουν τα ηλεκτρονικά έντυπα, με την προθεσμία να λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου.

-Φέτος, έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στους κωδικούς, αλλά και στη διαδικασία της συμπλήρωσης της δήλωσης, η οποία έχει απλοποιηθεί, καθώς πολλά δεδομένα είναι προσυμπληρωμένα.

-Μια έκπληξη όμως περιμένει τους φορολογουμένους που εισέρχονται με τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet για να δουν ή να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση.

-Το πρώτο στάδιο για τη συμπλήρωση της δήλωσης απαιτεί από τους φορολογουμένους να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υπόχρεου και της συζύγου για τους έγγαμους, καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-Χωρίς email και ΑΜΚΑ η εφαρμογή δεν επιτρέπει στον φορολογούμενο να επιβεβαιώσει τα προσωπικά στοιχεία του και να προχωρήσει στη συμπλήρωση των κωδικών της δήλωσης.

Η διαδικασία

-Μόλις οι φορολογούμενοι συμπληρώσουν τον ΑΜΚΑ και το email και επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης. Θα διαπιστώσουν ότι και φέτος είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν στους μισθούς, στις συντάξεις, στους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, στις κατοικίες, στα αυτοκίνητα, ενώ τους περιμένει ακόμη μια έκπληξη.

-Στον βοηθητικό πίνακα που εμφανίζονται οι τόκοι καταθέσεων οι φορολογούμενοι θα δουν όχι μόνο τα ποσά των τόκων για τις δικές τους καταθέσεις αλλά και για όλες τις καταθέσεις στις οποίες εμφανίζονται συνδικαιούχοι.

-Σε λίγες ημέρες οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πίνακα πληροφοριακού χαρακτήρα μέσω του οποίου θα ενημερώνονται και για τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2014 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

-Ειδικότερα, πριν από το ετήσιο ραντεβού με την Εφορία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

Εναρξη επιτηδεύματος: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Φοιτητές: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Κάτοικοι εξωτερικού: Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δηλώσεις συζύγων: Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

- Εχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

- Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

- Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.

Ανήλικα τέκνα: Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ' αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αυστηρότερο «πόθεν έσχες»

Κέρδη και ζημιές στη φορολογία

-Αυστηρότερο «πόθεν έσχες» για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, φοροαπαλλαγές για όλους, περισσότεροι φόροι για μισθωτούς με «μπλοκάκι», αγρότες και εργαζομένους που λαμβάνουν παροχές σε είδος, λιγότερες αποδείξεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για φορολογουμένους με μηδενικά εισοδήματα, ανέργους και όσους αποκτούν μικρά εισοδήματα από τόκους και ακίνητα είναι ορισμένες από τις ανατροπές που φέρνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Ειδικότερα:

1. Στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται για πρώτη φορά αγορές μετοχών, ομολόγων καθώς και σύσταση ή συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

2. Οι απαλλαγές για ιατρική-νοσοκομειακή περίθαλψη και φάρμακα ισχύουν για όλους τους φορολογουμένους ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.

3. Αν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από «μπλοκάκι» έχει τη δυνατότητα να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων. Αν είναι μισθωτός και έχει έσοδα και από «μπλοκάκι» τότε τα έσοδα αυτά θα φορολογηθούν με 26% από το πρώτο ευρώ.

4. Το καθαρό εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ. Αφορολόγητες είναι οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις έως 12.000 ευρώ. Επίσης μειώθηκε στο 27,5% η προκαταβολή φόρου. Οι αγρότες που θα δηλώσουν ζημιά ή μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογητέο εισόδημα θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα). Και στις περιπτώσεις των αγροτών αυτών, τα τεκμαρτά εισοδήματα θα φορολογηθούν με 13% από το πρώτο ευρώ.

5. Τα εισοδήματα που θα προκύψουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα το 2014 (άνεργοι κ.λπ.) θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων που προβλέπει αφορολόγητο 9.550 ευρώ.

6. Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια των 3.000 και των 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα.

7. Οι κάθε είδους παροχές σε είδος συνολικού ποσού άνω των 300 ευρώ που δίδονται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο ή σε συγγενικό του πρόσωπο θεωρούνται μισθός και προστίθενται στο εισόδημά του.

8. Με συντελεστή 11% και από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος από ακίνητα και με 33% το υπερβάλλον. Οσοι δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2014 μπορούν να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο για να γλιτώσουν από τον φόρο.

9. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου εισοδήματος και μέχρι 10.500 ευρώ. Το πέναλτι για λιγότερες αποδείξεις είναι 22% επί του ποσού της διαφοράς.

10. Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις μα την πρώτη στο τέλος Ιουλίου, ενώ για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 2% επί του συνολικού ποσού.

Μαρία Βουργάνα

http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: