Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Κέρδη με συμβόλαιο για δέκα καλλιέργειες...


Τα προγράμματα προσφέρουν ρευστότητα, προκειμένου να προχωρήσει όλη η διαδικασία της παραγωγής.

-Δέκα καλλιέργειες φέρνουν «συμβόλαια» με τις τράπεζες τα οποία εξασφαλίζουν τον παραγωγό σε τρία επίπεδα: στην απορρόφηση της παραγωγής του, στην έγκαιρη πληρωμή του και μάλιστα με φιξαρισμένη τιμή και ταυτόχρονα τον ασφαλίζουν έναντι φυσικών καταστροφών.

-Τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας που έχουν λανσάρει οι τράπεζες Πειραιώς, Alpha και Εθνική, αποτελούν σήμερα μία ασφαλή πηγή χρηματοδότησης για τη μεγάλη μάζα των Ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων, αφού του εξασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα να «τρέξει» όλη την αλυσίδα της παραγωγής, από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή, και την απορρόφηση του προϊόντος σε τιμή προσυμφωνημένη.

-Τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας - κτηνοτροφίας καλύπτουν μεταξύ των άλλων:
ροδάκινα, βερίκοκα, ακτινίδια, ρύζι, ντομάτα, σταφύλια, κριθάρι, σιτηρά, αρωματικά φυτά, γαλακτοκομικά.

Εθνική Τράπεζα

Πρόγραμμα - εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

-Η Εθνική Τράπεζα, διαμόρφωσε πρόσφατα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού-συναλλακτικού κυκλώματος της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Στόχος της είναι να στηρίξει με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα που είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

-Στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί, και υλοποιείται σε συνεργασία με πελάτες της Εθνικής, δηλαδή με μεγάλες εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, και αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης των παραγωγών για την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους εντός της καλλιεργητικής / παραγωγικής περιόδου.

-Ειδικότερα η ΕΤΕ προσφέρει ένα ευέλικτο προϊόν χρηματοδότησης σε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεργάζονται με μεγάλες εμπορικές και μεταποιητικές μονάδες της χώρας. Η Εθνική Τράπεζα μέσω του προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας, παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους παραγωγής των προϊόντων (εφόδια, λιπάσματα, φάρμακα, καύσιμα και εργατικά) με ευνοϊκούς όρους και μοναδική εξασφάλιση το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταξύ παραγωγού και εμπορικής/μεταποιητικής επιχείρησης.

-Να σημειωθεί ότι το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει στο 60% με 70% του κόστους παραγωγής. Η χρηματοδότηση διενεργείται κατά την καλλιεργητική περίοδο μέσω ειδικής κάρτας, της Αγροκάρτας, σε καταστήματα αγροεφοδίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας.

-Η αποπληρωμή της οφειλής γίνεται από την εμπορική -μεταποιητική επιχείρηση μετά την παραλαβή των προϊόντων βάσει του υπογεγραμμένου συμβολαίου μεταξύ της επιχείρησης και του αγρότη/ κτηνοτρόφου. Με το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της Εθνικής, ο παραγωγός έχει την απαραίτητη ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζεται, δηλαδή κατά την καλλιεργητική περίοδο. Ετσι πετυχαίνει μείωση του κόστους παραγωγής, αφού έχει τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των αγορών του και διασφαλίζει την πώληση της παραγωγής του.

-Το όφελος για τη μεταποιητική -εμπορική επιχείρηση είναι ότι «διασφαλίζει» την ποσότητα που χρειάζεται για τις ανάγκες της και μάλιστα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας αλλά και προσυμφωνημένη τιμή αγοράς. Και παράλληλα «κτίζει» μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους παραγωγούς.

Τράπεζα Πειραιώς

Ασφαλής πηγή χρηματοδότησης των αγροτών

-Συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη που άνοιξε τα προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας στον Ελληνα παραγωγό, εξασφαλίζοντας την αναγκαία ρευστότητα, ώστε, όχι μόνο να συνεχίσουν να παράγουν, αλλά μέσα από καλύτερο προγραμματισμό των εισροών τους, να επιτύχουν καλύτερες τιμές, βελτίωση των όρων παραγωγής και τελικά καλύτερη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν. Το πρόγραμμα:

• Εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη πρώτη ύλη, ούτως ώστε να προγραμματίσουν τις πληρωμές τους και γενικότερα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και να είναι συνεπείς σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων στις οποίες έχουν προχωρήσει.

• Δημιουργεί, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και αγορών, μια συναλλακτική κίνηση σε ό,τι αφορά την αλυσίδα των αγροτικών εισροών (αγροτικά εφόδια, μηχανήματα - μικροεργαλεία, ζωικό κεφάλαιο - ενέργεια), η οποία θα δώσει σημαντική ανάσα ρευστότητας, λόγω του άμεσου της πληρωμής όλων των συντελεστών που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των προϊόντων.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνάπτει δανειακή σχέση σε δύο επίπεδα:

• Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραληφθείσας πρώτης ύλης από τους παραγωγούς.

Χρήση κάρτας

• Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή. Χορηγείται πίστωση για αναλήψεις-αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Υπογράφονται συμβάσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις αγροεφοδίων- γεωπόνων και πρατήριων καυσίμων για την τοποθέτηση POS για αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής γεωργίας & κτηνοτροφίας.

-Η πίστωση παρέχεται μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας. Ειδικότερα:

• Για την αγορά γεωργικών εφοδίων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα καταστήματα αγροεφοδίων.

• Για αγορά καυσίμων: Χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων.

• Για την ανάληψη μετρητών: από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας.

• Για την αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων ζώων αντικατάστασης, λοιπών μηχανημάτων και μικροεργαλείων καθώς και για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών.

-Σε κάθε γεωγραφική περιοχή όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα, δημιουργείται με ευθύνη της Τράπεζας ένα ευρύ δίκτυο με συσκευές υποδοχής (POS), στις οποίες θα μπορούν οι αγρότες να χρησιμοποιούν την κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες αποδέχονται συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης με τις συγκεκριμένες κάρτες.

-Η τοποθέτηση συσκευών POS της Τράπεζας Πειραιώς στα φυσικά σημεία πώλησης προσφέρει πλεονεκτήματα, καθώς ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στην επιχείρηση, οι συναλλαγές των πελατών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και ταχύτητα.

Alpha Bank

Ευελιξία για τους παραγωγούς

-Η Alpha Bank εγκαινίασε πριν από έναν χρόνο τα «Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας». Στόχος της είναι η στήριξη και η ενίσχυση του αγροτικού τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα έχουν συναφθεί 9 συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού, ενώ θα ανακοινωθούν σύντομα και νέες συμφωνίες. Τα «Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας» στηρίζονται στην υφιστάμενη σχέση αγοραστή - παραγωγού, βάσει ενός «ιδιωτικού συμφωνητικού» που συνάπτεται μεταξύ τους κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και καθορίζει την ποσότητα αγροτικών προϊόντων που θα απορροφηθεί, την ελάχιστη τιμή που θα καταβληθεί, τη χρονική περίοδο παράδοσης των προϊόντων και τον τρόπο εξόφλησης. Συγκεκριμένα η Alpha Bank συνάπτει συνεργασία με εταιρείες που είναι υφιστάμενοι και συνεπείς πελάτες της και αξιολογεί αιτήματα αγροτών κατόπιν συστάσεως της εταιρείας με την οποία έχουν ήδη συνάψει αυτό το «ιδιωτικό συμφωνητικό». Κατόπιν, η Alpha Bank προχωρά στο επόμενο στάδιο, που είναι η παροχή χρηματοδότησης:

• Στους αγρότες, με τη χορήγηση πιστωτικού ορίου, με χρήση αποκλειστικά για κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής και για αγορές αγροεφοδίων, καυσίμων και λοιπών εργασιών (εργατικό κόστος κ.ά.), κατά την καλλιεργητική περίοδο.

• Στην εταιρεία, με τη χορήγηση «κεφαλαίου κίνησης», ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ρευστότητα για την εξόφληση της παραδοτέας συμφωνηθείσης αγροτικής παραγωγής.

-Κατά την καλλιεργητική περίοδο οι αγρότες δεν υποχρεούνται καταβολές. Η οφειλή εξοφλείται απευθείας από την εταιρεία, κατά την αγορά και την παραλαβή των αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά, εάν ένας αγρότης λάβει χρηματοδότηση 12.000 ευρώ, 6μηνης διάρκειας καλλιεργητικής περιόδου και εξασφαλίσει έκπτωση από την αγορά αγροεφοδίων 6%, τότε υπερκαλύπτει το κόστος δανεισμού και εξασφαλίζει επιπλέον όφελος 300 ευρώ. Το ύψος του πιστωτικού ορίου εξαρτάται από την παραγωγική δυναμικότητα του αγρότη, την αξία των παραδοτέων προϊόντων, βάσει πάντα του «ιδιωτικού συμφωνητικού», τον μέσο όρο κόστους παραγωγής και τα πιστωτικά κριτήρια της τράπεζας.

ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
http://www.ethnos.gr/entheta

Δεν υπάρχουν σχόλια: