Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Πέντε (5) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Μαίου 2015 και ώρα 10.15΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμπακίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 15η του μηνός Μαϊου του 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. 1/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην προμήθεια  «Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δοξάτου» β) κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού.
  2. Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. 2/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην προμήθεια  «Ανταλλακτικών ύδρευσης- άρδευσης-αποχέτευσης έτους 2015» β) κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού.
  3. Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. 11/2015 Μελέτη και Τεχνικών Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου» β) κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού.
  4. Παροχή γνωμοδότησης από πληρεξούσιο δικηγόρο αναφορικά με την ανάκληση ή μη της θέσης σε αργία του υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου Ηλιάδη Μιχαήλ.
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.

                                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                

                 
Δαλακάκης Δημήτριος 


Δεν υπάρχουν σχόλια: