Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Ο εφιάλτης του «αρσενικού» επέστρεψε στο πόσιμο νερό της Νικήσιανης.


-Η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας στα πλαίσια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού ανακοινώνει, αναφορικά με τη χρήση του πόσιμου νερού στον οικισμό Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου, ότι μετά από εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Υπηρεσία εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης χρήσης του πόσιμου νερού.

-Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του νερού από το δίκτυο του ανωτέρω οικισμού για πόση και παρασκευή τροφίμων και να χρησιμοποιείται μόνο για τις λοιπές χρήσεις όπως ατομική υγιεινή, καθαριότητα, πλύση σκευών κ.τ.ο. διότι τα επίπεδα συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού, παρά την καθοδική τάση που έδειξαν κατά την επανάληψη των μετρήσεων, παρέμειναν πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 μg/l.

-Η Υπηρεσία, αναφέρει πως,  θα συνεχίσει να παρακολουθεί με τακτικές δειγματοληψίες στο πόσιμο νερό του δικτύου της περιοχής λαμβάνοντας τα όποια μέτρα απαιτούνται για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους πολίτες της περιοχής.

Ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

-Η ΔΕΥΑ Παγγαίου ενημερώνει τους κατοίκους της Δ.Κ. Νικήσιανης, ότι σύμφωνα με την αρ. 07/οικ.1844/28-5-2015 απόφαση, απαγορεύεται η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο του οικισμού για πόση και παρασκευή τροφίμων. Επιτρέπεται η κατανάλωση για κάθε άλλη χρήση (ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κλπ).

-Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας.

-Η ΔΕΥΑΑ Παγγαίου έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διανομή εμφιαλωμένου νερού στις σχολικές μονάδες του οικισμού.

-Η ΔΕΥΑΑ Παγγαίου ενημερώνει τους κατοίκους  της Δ.Κ. Νικήσιανης,   ότι σύμφωνα με την αρ. 42/2015/29-05-2015 ομόφωνη  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι καταναλωτές της, δεν θα καταβάλλουν το πάγιο τέλος ύδρευσης για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαγόρευση χρήσης νερού από την Δ/νση Υγείας.

-Η απόφαση αφορά όλες τις υδροδοτούμενες  ιδιοκτησίες  με κτίσμα, ενώ εξαιρούνται όλα τα αδόμητα οικόπεδα και αγροτεμάχια.

http://www.thrakitoday.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: