Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Με επτά (7) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει εκτάκτως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου την Τρίτη 19 Μαϊου 2015 και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 19  Μαϊου  ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ψήφισμα για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα ΕΚΑΒ Δράμας. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου (σχετική απόφαση Δ.Σ. 145/2011). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Δοξάτου στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 348,68€ στη Δάντη Ειρήνη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από λανθασμένη δήλωση εσόδων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης για την ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Κοινοποίηση:                                                  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου           Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

 
2. Τοπικό Τύπο                                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: