Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Διακήρυξη Διαγωνισμού από τον Δήμο Δοξάτου, για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων του Δήμου έτους 2015.


-Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου) προϋπολογισμού 72.515,00 με το Φ.Π.Α.

-Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου (Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου, Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, Τ.Κ. 66 031 Καλαμπάκι) την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών η 11-η πρωϊνή.

-Περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους της ιστοσελίδας του Δήμου Δοξάτου:


Δεν υπάρχουν σχόλια: