Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Προγράμματα κατάρτισης και εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ).


-Με δελτίο τύπου της 11ης Μαΐου 2015, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ), υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σύντομα θα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ. Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας ή ημερίδας και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προκαθορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

-Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης, εκτός από το παράβολο των 25 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

-Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), περιφερειακή δομή του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», ανακοινώνει στους αγρότες του Νομού μας, ότι από τον προσεχή μήνα, θα λειτουργήσει ως κέντρο εκπαίδευσης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φάρμακων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με σκοπό την προετοιμασία των υποψηφίων αγροτών για τις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και ως εξεταστικό Κέντρο.

-Παρακαλούνται οι Δήμοι του Νομού Δράμας, όπως κοινοποιήσουν την παραπάνω ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους δημότες τους, προς όφελος των αγροτών του Νομού μας.

-Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο, στο τηλ: 2521058175.

http://www.dramania.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: