Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 6 Μαϊου και ώρα 14.15΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗς ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την  6η του μηνός Μαϊου του 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  1. Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαμώνα της Δ.Ε. Καλαμπακίου.
  2. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Δ.Κ.Δοξάτου Δήμου Δοξάτου» προϋπ: 160.000,00€.
  3. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
  4. Παροχή γνωμοδότησης από πληρεξούσιο δικηγόρο αναφορικά με καταγγελία σύμβασης εργασίας ή μη.
  5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιϊας Δ.Κ. Καλαμπακίου» προϋπολογισμού 12.000,00€.
  6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Δ.Κ. Κυργίων» προϋπολογισμού 6.000,00€.
  7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Τ.Κ. Φτελιάς» προϋπολογισμού 5.858,30€.
  8. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση αγροτικού ιατρείου Πηγαδίων» προϋπολογισμού 1.500,00€.
  9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Ο.Τ. 55 Τ.Κ. Κυργίων» προϋπολογισμού 10.000,00€.
                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                          
Δαλακάκης Δημήτριος 
Δεν υπάρχουν σχόλια: