Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Μέχρι και 100 δόσεις ρυθμίζονται οι οφειλές στους Ο.Τ.Α. – Ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καλαμπάκι, 17 – 04 - 2015

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                       Αριθ.Πρωτ: 5779

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Τ.Κ.66 031-ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

Πληροφορίες: Κοτζαγιαννίδου Μαρία

Τηλ:     2521352413

FAX:     2521352419

                                                        Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

                                                   ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ του Ν.4321/2015

 -Σύμφωνα με τον Ν.4321/2015 δίνεται δυνατότητα σε όσους έχουν οφειλές στους ΟΤΑ να υπαχθούν σε ρύθμιση αυτών μέχρι 100 δόσεις και με ελάχιστη μηνιαία δόση τα (20,00) Ευρώ.

-Οι αιτήσεις θα γίνονται στον Άγιο Αθανάσιο και στο Καλαμπάκι μέχρι 26-05-2015.

-Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους ενώ στην περίπτωση των δόσεων αυτές μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό τους.Ο Δήμαρχος Δοξάτου

Δαλακάκης Δημήτριος

-Ψηφίστηκε ο Νόμος 4321/21-03-2015 (ΦΕΚ 32 Α΄) που προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν τακτοποίηση οφειλών μέχρι και 100 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις σε περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφειλής.

-Οι ρυθμίσεις αφορούν συνολικές οφειλές βεβαιωμένες μέχρι και την 26η Μαΐου του 2015.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αίτηση των οφειλετών που πρέπει να καταθέσουν στην Ταμειακή Υπηρεσία μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία.

-Σε περίπτωση ρύθμισης με δόσεις, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

-Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που ήδη βρίσκονται σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

-Ακολουθεί πίνακας με τους τρόπους ρύθμισης και τα αντίστοιχα ποσοστά απαλλαγής από προσαυξήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
100%
2 ΕΩΣ 5 ΔΟΣΕΙΣ
90%
6 ΕΩΣ 10 ΔΟΣΕΙΣ
80%
11 ΕΩΣ 20 ΔΟΣΕΙΣ
75%
21 ΕΩΣ 30 ΔΟΣΕΙΣ
70%
31 ΕΩΣ 40 ΔΟΣΕΙΣ
65%
41 ΕΩΣ 50 ΔΟΣΕΙΣ
60%
51 ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ
55%
61 ΕΩΣ 70 ΔΟΣΕΙΣ
50%
71 ΕΩΣ 80 ΔΟΣΕΙΣ
45%
81 ΕΩΣ 90 ΔΟΣΕΙΣ
40%
91 ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ
30%Ελάχιστο ποσό δόσης: 20 €
Δεν υπάρχουν σχόλια: