Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

«Παγίδες» για τους αφανείς αγρότες – παραγωγούς.


Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα παραγωγών που για διάφορους λόγους δεν είναι ενταγμένοι σε κανένα από τα δύο καθεστώτα. Είτε γιατί δεν εισπράττουν επιδότηση, είτε γιατί δεν χρειάστηκε να εισπράξουν ποτέ επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.
-Έντονος προβληματισμός τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τους αφανείς αγρότες - παραγωγούς και πώς αυτοί αντιμετωπίζονται.

-Να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά ότι:

• Ο χρόνος υποχρεωτικής μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς είναι οι πρώτες 30 ημέρες κάθε έτους και λήγει στις 30 του μήνα.

• Υποχρέωση μετάταξης έχουν όσοι υπερβαίνουν τις 15.000€ από τζίρο και τις 5.000€ από εισπραχθείσες επιδοτήσεις (έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα άρθρα αρκετά την ΠΟΛ. 1201 σχετικά).

-Το βάρος έχει πέσει (και σωστά) στον έλεγχο των επιδοτήσεων, ώστε να προλάβουν να ενημερωθούν οι αγρότες οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια και εντάσσονται υποχρεωτικά.

Συνταξιούχοι

-Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα παραγωγών που για διάφορους λόγους δεν είναι ενταγμένοι σε κανένα από τα δύο καθεστώτα. Είτε γιατί δεν εισπράττουν επιδότηση, είτε γιατί δεν χρειάστηκε να εισπράξουν ποτέ επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, εξακολουθούν μέχρι σήμερα να παραμένουν ανένταχτοι. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται στο μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

-Επικρατεί λοιπόν ένας πανικός γιατί (δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο) ακούστηκε ότι θα πρέπει οι ανένταχτοι να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Αυτό είναι εντελώς αβάσιμο, καθώς δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση.

Πιο συγκεκριμένα:

• Οι ανένταχτοι έχουν υποχρέωση να ενταχθούν πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πώλησης. Αν για παράδειγμα κάποιος πουλήσει λάδι στις 20/3/2017, θα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς πριν από την ημερομηνία της πώλησης. Αν το κάνει αυτό στις 21/3/2017, η ένταξη θεωρείται εκπρόθεσμη και έχει πρόστιμο εκπρόθεσμης ένταξης 100€.

• Ο ανένταχτος μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς πρόστιμο.

• Η ένταξή του γίνεται με ημερομηνία 31/12 του προηγούμενου έτους, προκειμένου να έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

• Ο ανένταχτος στην ουσία δεν μπορεί να διενεργήσει πώληση, όντας ανένταχτος. Θα πρέπει, όπως αναφέρεται πιο πάνω, να μπει στο ειδικό καθεστώς, αλλιώς έχει πρόστιμο.

-Επί της ουσίας η ΠΟΛ. 1201 καθορίζει την ύπαρξη δύο καθεστώτων (ειδικού και κανονικού). Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανένταχτοι θα είναι στην πράξη μόνον όσοι καλλιεργούν και παράγουν για ιδία κατανάλωση. Υπάρχουν πολλές ιδιάζουσες περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά η καθεμία.

-Π.χ. υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εισπράττουν μια μικρή επιδότηση και δεν πουλάνε τίποτε απολύτως. Η ύπαρξη επιδότησης τούς υποχρεώνει να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, καθώς δεν νοείται να εισπράττει κάποιος επιδότηση για να καλλιεργεί για τον εαυτό του. Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλουν Ε-3 εξαιτίας της ύπαρξης επιδότησης και μόνο.

-Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ελαιοπαραγωγών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν πουλάνε και παράγουν το λάδι μόνο για τον εαυτό τους. Να επισημάνω εδώ ότι όποιος θέλει να θεωρείται ότι παράγει για τον εαυτό του, θα πρέπει να πληρώσει μετρητοίς στο ελαιοτριβείο το δικαίωμα, τη δακοκτονία, τα χαρτόσημα και τέλος πάντων ό,τι προκύπτει ως υποχρέωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως για την πληρωμή του δικαιώματος ο παραγωγός δίνει εντολή στο ελαιοτριβείο να κρατήσει μέρος του παραχθέντος λαδιού για να πληρωθεί.

-Και μπορεί ο παραγωγός να ισχυρίζεται ότι «δεν πουλάω», όμως στην πράξη αυτό είναι συναλλαγή, θεωρείται πώληση και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι στο ειδικό καθεστώς.

-Ανακεφαλαιώνοντας, απευθυνθείτε στους λογιστές σας, αυτούς τους οποίους πληρώνετε και μπορείτε να απαιτήσετε εξηγήσεις. Η πληροφόρηση από οποιονδήποτε άλλο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μόνο κινδύνους κρύβει και μόνο κακό μπορεί να κάνει.

-Επίσης, η μεταβίβαση δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2017 δεν αναιρεί την υποχρέωση της ένταξης στο κανονικό καθεστώς την 1/1/2017.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ, οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας

http://www.ethnos.gr/agrotis/


Δεν υπάρχουν σχόλια: