Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Με πέντε (5) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 13 μηνός Φεβρουαρίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Παραχώρηση χώρων στις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

2ο Θέμα:   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής ή μη του δήμου Δοξάτου στο πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του ΤΑΡ.

3ο Θέμα:   Εργασιακό κλίμα μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων του Δήμου Δοξάτου.

4ο Θέμα:   Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου.

5ο Θέμα:   Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

     Ο Πρόεδρος

                                                                      του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση:                                                           Zoυμπούλογλου Αναστάσιος

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: