Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Επιχορηγήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2017.                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Έναρξη Αιτήσεων Επιχορήγησης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων για το έτος 2017.

-Ο Δήμος Δοξάτου στην προσπάθειά του να ενισχύσει το έργο των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, καλεί όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 31/03/2017 στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, Γραφείο Δημάρχου Νο 202, Κα Θεοδώρα Χατζηβασιλείου τηλ 2521352406:

Αίτηση Επιχορήγησης

Καταστατικό Συλλόγου

Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι ο Σύλλογος υφίσταται και δεν έχει διαλυθεί

Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα

Απολογισμός συλλόγου προηγούμενου έτους

Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα δράσης για το τρέχον έτος.

Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα δράσης της αιτούμενης επιχορήγησης του τυρέχοντος έτους (για εκδηλώσεις από 01/05/2017 μέχρι 15/12/2017)

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από το Δήμο Δοξάτου και από κανένα φορέα Γεν. Κυβέρνησης για το έτος 2016

Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου

-Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει να κατατεθούν στην Tαμειακή Υπηρεσία του Δήμου:

Γραμμάτιο είσπραξης

Πρακτικό του Δ.Σ. του Συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης

Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1.500 ευρώ και

Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000 ευρώ

Επιπλέον όσοι σύλλογοι επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος θα πρέπει να καταθέσουν:

Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2016

Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2016

Πρωτότυπα τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν τη δημοτική επιχορήγηση έτους 2016

Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2016

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του απολογισμού του 2016

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2017Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: