Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Με τέσσερα (4) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 06 μηνός Φεβρουαρίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση προϋπολογισμού Ν.ΠΔ.Δ. Δήμου Δοξάτου.

2ο Θέμα:   Έγκριση μετακίνησης  Δημάρχου

3ο Θέμα:   Τροποποίηση αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων Φορέων για διάθεση θέσεων Μαθητείας.

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί εγγραφής πιστώσεων για κατεπείγουσες δαπάνες, μετά την επικύρωση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

     Ο Πρόεδρος

                                                                      του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                    Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: