Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Αιτήσεις υποψηφίων στο ΑΣΕΠ τον Νοέμβριο, για 948 θέσεις μονίμων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.


Έως τις 16 Νοεμβρίου θα δέχεται αιτήσεις το ΑΣΕΠ από υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη 4Κ/2015 του υπουργείου Υγείας, ενώ από τις 17 του μήνα και έως την 1η Δεκεμβρίου θα διαρκέσει η σχετική προθεσμία για την προκήρυξη 5Κ/2015 που αφορά ειδικότητες με πτυχίο ΤΕΙ αλλά και αποφοίτους Λυκείου.

-Η πρόσληψη συνολικά 916 τακτικών υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, ενώ το ΑΣΕΠ δέχεται καθημερινά δεκάδες αιτήσεις αλλά και ερωτήματα που αφορούν τις δύο προκηρύξεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 4Κ/20015 αφορά 226 θέσεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 125 για πτυχιούχους ΑΕΙ και οι υπόλοιπες 101 για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

-Για τις ειδικότητες ΠΕ, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, απαιτείται και γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ για συγκεκριμένες θέσεις ζητείται άδεια άσκηση επαγγέλματος, ταυτότητα μέλους ένωσης, άριστη γνώση της Αγγλικής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (για τις θέσεις φαρμακοποιών).

-Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο www.asep.gr λήγει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2015, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στον φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΥΕ) έως τις 20 Νοεμβρίου.

Προσόντα
-Η δεύτερη προκήρυξη 5Κ/2015 αφορά 690 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (374 ΤΕ και 316 ΔΕ) που κατανέμονται σε νοσοκομεία και φορείς του υπουργείου Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

-Για τις περισσότερες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ), ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων, ή Νοσηλευτικής, ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής), ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου, ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής), ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κ.λπ.

-Παράλληλα για αρκετές ειδικότητες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα που αφορούν κυρίως εμπειρία, είτε γνώση χειρισμού Η/Υ, είτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Επισκεπτών Υγείας, Μαιών, Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών κ.ά.), καθώς και ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου (Μαιευτών, Ενωσης Νοσηλευτών κ.λπ.). Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.asep.gr) ξεκινά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και λήγει στις 1 Δεκεμβρίου. Εως τις 7 Δεκεμβρίου αποστέλλονται στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115.10, δικαιολογητικά όπως: συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο 15 ευρώ, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, αντίγραφα σπουδών, πτυχίων κ.ά.

http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: