Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Καλούνται σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

 Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 09 μηνός Νοεμβρίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο  Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Συζήτηση για τις απευθείας ανάθεσεις προμηθειών, εργασιών και έργων χωρίς τη τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικής διαδικασίας από την απελθούσα δημοτική αρχή. (Εισηγητής: Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηλαζάρου Αναστάσιος).Κοινοποίηση:                                          

Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: