Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Με επτά (7) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 17 μηνός Νοεμβρίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου που αφορά στη 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
2ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΔ με θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρων ένταξης της πράξης Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και κέντρου σίτισης απόρων, Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 49.313,35€ από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης και πληρωμή της δαπάνης από ιδίους πόρους έως την λήψη της χρηματοδότησης» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)
3ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΔ με θέμα «Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρων ένταξης της πράξης Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Δοξάτου, Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.878,53€ από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης , κάλυψης ιδίας συμμετοχής ποσού 7.233,66€, διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης και πληρωμή της δαπάνης από ιδίους πόρους έως την λήψη της χρηματοδότησης». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).
4ο Θέμα:   Ψήφισμα για τα Οικονομικά των Δήμων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
5ο Θέμα:   Ψήφισμα για τη συνέχιση της Ανασκαφής στην Αμφίπολη. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
6ο Θέμα:   Ψήφισμα σχετικό με τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ. (Εισηγητής: Πρόεδρος) .
7ο Θέμα:   Ψήφισμα για τη τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Φίλη Ν. σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. (Εισηγητής: Πρόεδρος).
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο                                                                                                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: