Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Με εννέα (9) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 10 μηνός Νοεμβρίου 201 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο  Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της   ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου, οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

2ο Θέμα: Ανάκληση της 298/2015 απόφασης και έγκριση εκ νέου την τροποποίησης της απόφασης 279/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δοξάτου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία»

3ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 παρ. 7 του Ν. 3801/2009. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 138/15). (Εισηγητής: Δήμαρχος).

4ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του

Ν. 3463/2006 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 παρ. 7 του Ν. 3801/2009. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 150/15). (Εισηγητής: Δήμαρχος).
5ο Θέμα: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
6ο Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 115/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου που αφορά στη 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
7ο Θέμα: Αποδοχή και υπογραφή συμφωνητικού με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΡΝΟΣ, του προγράμματος δωρεάν κοινωνικού διαδικτυακού Φροντιστηρίου σχολικής περιόδου 2015-2016 που με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μας τη σχολική χρονιά 2014-2015. (Εισηγητής: ΚΥ).
8ο Θέμα: Ψήφισμα για τις ανοιχτές μεταλλευτικές εξορύξεις χρυσού χαλκού. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
9ο Θέμα: Ψήφισμα για τη τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Φίλη Ν. σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).Κοινοποίηση:

Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Τοπικό ΤύποΟ Πρόεδρος
Του Δημοτικού Συμβουλίου ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: