Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Απογραφή αιγοπροβάτων από την 1η Νοεμβρίου.


Η απογραφή φέτος γίνεται στο τμήμα Κτηνιατρικής ή ηλεκτρονικά, ως τις 15 Δεκεμβρίου.

-Από 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου καλούνται οι κάτοχοι εκτροφής αιγοπροβάτων να απογράψουν όλα τα αιγοπρόβατα της εκτροφής τους και να καταχωρήσουν το αποτέλεσμα της απογραφής στο μέρος Β (απογραφές) του Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων της εκτροφής τους.

-Η υποχρέωση αφορά και αυτούς με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, που όμως δεν έχουν διακόψει με αίτησή τους τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

-Από τη φετινή χρονιά, η κοινοποίηση της απογραφής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1)  Με την προσέλευση του κάθε κτηνοτρόφου στο Κτηνιατρικό Κέντρο της περιοχής του ή στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Χανίων, ή

2) Ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr,  ακολουθώντας τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

-Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων ηλεκτρονικά, εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

-Το μητρώο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ενημερωμένο σε όλα τα τμήματά του και με αληθή στοιχεία καθώς οι εγγραφές ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του κτηνοτρόφου.

-Στο μέρος  Γ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) πρέπει να είναι καταχωρημένες οι μεταβολές των αμνοεριφίων της εκτροφής (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές κ.λπ.) και στο μέρος Ε (καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης) πρέπει να είναι αναλυτικά καταγεγραμμένα όλα τα ενήλικα – σημασμένα αιγοπρόβατα καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών (θάνατος, σφαγή κ.λπ.).

-Επιπλέον, κάθε κτηνοτρόφος μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου πρέπει να προσκομίσει το ενημερωμένο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων, μαζί με το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να θεωρηθούν και να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.


http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: