Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ρύθμιση «αλά καρτ» για χρέη στον ΟΓΑ.


Στην εξίσωση της νέας ρύθμισης μπαίνουν το ύψος του χρέους και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή.

-Νέο μοντέλο διαχείρισης των οφειλών των αγροτών σε σύνδεση με την εισφοροδοτική τους ικανότητα επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. 

-Στο πλαίσιο της γενικής ρύθμισης «α λα καρτ» που επιδιώκει να προωθήσει το υπουργείο για χρέη ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, προβλέπεται να ενταχθεί και το 1,5 δισ. των οφειλών προς τον ΟΓΑ.

-Το σχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία αλλά και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των δανειστών –οι οποίοι πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους- προβλέπει μεταξύ άλλων μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογείται ο κάθε οφειλέτης.

Κυμαινόμενη

-Στην εξίσωση της νέας ρύθμισης μπαίνουν το ύψος του χρέους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή, αλλά και η προοπτική του.

-Δεν αποκλείεται μάλιστα η ρύθμιση να είναι κυμαινόμενη και όχι «κλειδωμένη», δηλαδή να αξιολογείται και να επανακαθορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις συνθήκες που υφίστανται κάθε φορά.

-Ο μηχανισμός προσδιορισμού των δυνατοτήτων του οφειλέτη συνδέεται με την αναβάθμιση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος. Στόχος είναι η ρύθμιση μικρών οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία που θεωρούνται διαχειρίσιμες.

-Σύμφωνα με πληροφορίες, η λογική του νέου πλαισίου, που βρίσκεται υπό επεξεργασία, είναι να προσαρμόζεται στην ικανότητα του εκάστοτε οφειλέτη, ύστερα από έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων και της εισοδηματικής του κατάστασης.

-Το ύψος και το πλήθος των δόσεων και πιθανές ίσως εκπτώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις θα προσδιορίζονται με βάση συγκεκριμένα, ποσοτικά-αντικειμενικά κριτήρια, ώστε η κάθε ρύθμιση να έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται στις «πραγματικές ανάγκες», όπως λέγεται, των οφειλετών με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και το εισόδημα του -καθενός.

-Σε πρώτη φάση θα γίνεται διασταύρωση οφειλών. Αν δηλαδή κάποιος χρωστά στον ασφαλιστικό του φορέα και στην Εφορία, οφείλει δηλαδή και εισφορές και φόρους, τότε στόχος είναι να επιδιώκεται συνολική διευθέτηση του χρέους μέσα και από τη σταδιακή συνεργασία του ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) με τη ΓΓΔΕ (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

-Με την πρόσφατη, άλλωστε, ασφαλιστική μεταρρύθμιση θεσπίστηκε το κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος ? αν και η υλοποίησή του παίρνει παράταση για το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ανάγκη
-Παράλληλα, θα ελέγχεται ενδελεχώς εάν κάποιο μέρος της οφειλής δεν είναι πραγματικό ή επιβλήθηκε μέσω προσαυξήσεων χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κεντρική λογική της νέας ρύθμισης είναι να δώσει πρόσβαση στο ευνοϊκό καθεστώς σε όσους μπορούν να αποδείξουν πως έχουν πραγματικά ανάγκη να ενταχθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν, για παράδειγμα, με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. 
-Ο οφειλέτης θα πρέπει φυσικά να είναι συνεπής στις τρέχουσες υποχρεώσεις του προς τις εφορίες και τα ταμεία. Τεκμηριώνοντας με συγκεκριμένα στοιχεία την εισφοροδοτική του ικανότητα και τον βαθμό ρευστότητάς του, ο οφειλέτης θα μπορεί να «κερδίζει» ένα εξατομικευμένο πακέτο αποπληρωμής της οφειλής του.

-Μέσω αυτής της μόχλευσης των δυνατοτήτων είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών, στο υπουργείο Εργασίας αναμένουν να δώσουν μια σημαντική ανάσα στο σύστημα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: