Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Σε Ειδική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                             Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου

                                                                     ΠΡΟΣ

                                                             Τον κ.Δήμαρχο

                                                Τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                 Τους Προέδρους των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινοτήτων

                                         Τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

                                       Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

                                    Τους Φορείς, Δημότες και κατοίκους του Δήμου Δοξάτου-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και την υπ΄αριθ.141/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι, με μοναδικό θέμα:

1-ο Θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015.

Κοινοποίηση                                                          Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου

1.Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2.Τοπικό Τύπο                                                     ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: