Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Η Επιθεώρηση Εργασίας μπαίνει στα χωράφια για επιτόπιο έλεγχο απασχολούμενων εργατών γής.


Μέχρι στιγμής το ΙΚΑ δεν «έμπαινε» στα χωράφια υποστηρίζοντας ότι η απασχόληση είναι θέμα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

-Πριν από λίγες μόλις ημέρες, η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου δήλωσε από το βήμα της Βουλής: «Θα δίνεται η δυνατότητα στην Επιθεώρηση Εργασίας να διενεργεί καθολικό έλεγχο των εργασιών στον αγροτικό χώρο».

-Αυτό σε απλά ελληνικά μεταφράζεται σε επιτόπιο έλεγχο της απασχόλησης στα αγροτεμάχια.

-Εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι τώρα, οι απασχολούμενοι στα αγροτεμάχια ως εργάτες γης εργάζονται και πληρώνονται με εργόσημο. Ο εργοδότης, αφού συμφωνήσει την αμοιβή τους, καταβάλλει αυτά με τη μορφή του εργόσημου.

-Απευθύνεται στα κοντινά ταχυδρομικά γραφεία ή στα γκισέ των τραπεζών ή ακόμη και με τη χρήση του internet banking, πληρώνει το συμφωνηθέν ποσό και παίρνει από τον υπάλληλο της τράπεζας ή του ταχυδρομείου το εργόσημο σε δύο αντίγραφα.

-Ένα εξ αυτών το δίνει στον εργάτη, ο οποίος με τη σειρά του προσκομίζοντάς το στην τράπεζα οποία πληρώνεται τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Το δεύτερο αντίγραφο ο εργοδότης αγρότης το προσκομίζει στον λογιστή του προκειμένου να καταχωριστεί στα βιβλία του και να αποτελέσει με τον τρόπο αυτόν τη δαπάνη η οποία θα του μειώσει τα καθαρά κέρδη.

-Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4144/2013, που αντικατέστησε τα άρθρα 20 και 21 του νόμου 3863/2010, υπάγονται υποχρεωτικά και οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης και εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ και τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998.

-Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τους απασχολούμενους εργάτες γης, που περιστασιακά παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως εργάτες γης, πρέπει οι εργοδότες τους να υποβάλουν χειρόγραφα τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ, με την ένδειξη εκ περιτροπής εργασία. -Τον πίνακα αυτό ο υπεύθυνος τον επιδεικνύει στον έλεγχο.

-Γεννιούνται αρκετά ερωτήματα για τον τρόπο υλοποίησης των ανωτέρω:

• Οι εργάτες γης δεν είναι μόνιμοι στους παραγωγούς.

• Εχουμε γίνει γνώστες άπειρων περιπτώσεων όπου, ενώ ο παραγωγός είναι το πρωί στο τρακτέρ του και περιμένει να έρθουν οι εργάτες για να πάνε στο χωράφι, αυτοί δεν εμφανίζονται, για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή;

• Ποιους θα καταχωρίσουμε στον πίνακα προσωπικού;

• Πότε θα συμπληρωθεί ο πίνακας προσωπικού; Το πρωί λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών;

• Κι αν ακόμη αυτό ήταν εφικτό, ποιος θα τον παραλάβει στην Επιθεώρηση Εργασίας;

• Πιστεύει κάποιος στο υπουργείο Εργασίας ότι είναι εφικτό να γίνει αυτό;

• Γνωρίζουν στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι εργάτες γης στις περισσότερες από τις παραγωγές που καλλιεργούνται στη χώρα μας;

• Γνωρίζουν ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει, όσο καλή διάθεση κι αν υπάρχει από τους παραγωγούς;

-Κανείς δεν είναι υπέρ της παράνομης εργασίας. Ομως με τον τρόπο αυτόν δεν λύνεται απολύτως τίποτε. Η παράνομη εργασία δεν πολεμιέται με τον τρόπο αυτόν.

-Μέχρι τώρα το ΙΚΑ δεν έμπαινε στα χωράφια, γιατί έλεγε ότι η απασχόληση είναι θέμα ΟΓΑ.

-Τώρα, μετά τη δήλωση της κ. Υπουργού κι εφόσον αυτό το νομοθετήσει, ο καθένας ελεγκτής θα περνάει το αυλάκι και θα αρχίζει να γράφει. Κι επειδή κανείς δεν έχει πίνακα προσωπικού στον Επιθεωρητή Εργασίας, τα πρόστιμα θα πέφτουν «βροχή».

-Δε νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Ίσα ίσα , καλό θα ήταν να ξεκινήσουν από τις περιπτώσεις πολλών εργατών γης οι οποίοι για να μπουν στο χωράφι για εργασία απαιτούν να μην τους καταβληθεί εργόσημο, γιατί «έχουν συμπληρώσει ένσημα και αν βάλουν και άλλα, κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα». Αυτή η συναλλαγή αποτελεί πληγή στον κάμπο (και όχι μόνο), γιατί τα χρήματα που πληρώνονται οι παραγωγοί δεν μπορούν αν τα αποτυπώνουν ως έξοδα στα βιβλία τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας
 http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: