Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Σε Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης καλούνται τα μέλη, εκπρόσωποι Φορέων και δημότες του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


-Με την υπ΄αριθ.19047/30-12-2016 Πρόσκληση του Δήμου Δοξάτου καλούνται σε  Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης τα μέλη, εκπρόσωποι Φορέων και δημότες του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: «Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2017»

-Λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: