Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Με είκοσι δύο (22) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2015 και ώρα 16.30΄ στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 07 μηνός Μαρτίου 2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». (Εισηγητής: Τ.Υ).

3ο Θέμα:   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή τουαλετών 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου». (Εισηγητής: Τ.Υ).

4ο Θέμα:   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 9.000,00€. (Εισηγητής: Τ.Υ).

5ο Θέμα:   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ολοκληρωμενη ενεργειακη αναβαθμιση κτιριων 2ου δημοτικου σχολειου καλαμπακιου δημου δοξατου». (Εισηγητής: Τ.Υ).

6ο Θέμα:   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 12.000,00€. (Εισηγητής: Τ.Υ).

7ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ».  (Εισηγητής: ΤΥ).

8ο Θέμα:   Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμημάτων ρυμοτομούμενου οικοπέδου επί του Ο.Τ. 87 στη Δ.Κ. Δοξάτου. (Εισηγήτης: Τ.Υ.).

9ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 195/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου και στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του, οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου).

10ο Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου που αφορά στους απολογιστικούς πίνακες έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας «Ο Άγιος Βασίλειος». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

12ο Θέμα: Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί διακανονισμού ληξιπρόθεσμης οφειλής του Δήμου προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 225/2015

15ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ένδικου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. 7875/18-12-2015 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 226/2015.

16ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικονομικό έτος 2016 (Εισηγητής: Δήμαρχος).

17ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για εκμίσθωση –εκποίηση πραγμάτων έτους 2015 των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

18ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

19ο Θέμα: Έγκριση συμμετοχής αιρετών και ειδικού συμβούλου σε συνέδριο με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκαπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης».

20ο Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

21ο Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

22ο Θέμα: Αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής.Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: