Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Online για άδειες 6.500 στρεμμάτων αμπέλου.


Μεµονωµένοι αµπελουργοί και συλλογικά σχήµατα που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, προκειµένου να λάβουν για το 2016 άδεια για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

-Σύµφωνα µε την απόφαση, για φέτος θα χορηγηθούν άδειες, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αµπελουργικών εκτάσεων της χώρας, βάσει της απογραφής των φυτεµένων εκτάσεων στις 31 Ιουλίου του 2015 και θα αφορούν συνολικά 6.500 στρέµµατα.
-Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά µέσα από την ιστοσελίδα του υπουργείου από 1η Μαρτίου ως και 15 Απριλίου και η αιτούµενη για άδεια φύτευσης έκταση µπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή και περισσότερα αγροτεµάχια, µε την προϋπόθεση ότι ο αµπελουργός διαθέτει χωράφια έκτασης τουλάχιστον ίσης µε την έκταση που απαιτείται  ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο για 7 χρόνια.
-Σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια προτεραιότητας βάσει των οποίων θα βαθµολογηθούν οι παραγωγοί που θα κάνουν αιτήσεις, πρόκριµα δίνεται σε όσους έχουν εκτάσεις από 5 έως 50 στρέµµατα, είναι νέοι παραγωγοί, βιοκαλλιεργητές και σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

Τα απαραίτητα  δικαιολογητικά

-Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιµότητας, τα οποία είναι:
Για ιδιόκτητα τα αγροτεµάχια:

 Συµβόλαια αγοράς µεταγραµµένα

 Αποδοχή κληρονοµιάς

 Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων

 Κτήση µε προσκύρωση

 Κυριότητα δικαστική απόφαση

 Κληρονοµητήριο

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9

 Για µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια), σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή χρησιδάνεια.

Νέα φυτεία με 250 πρέμνα στο στρέμμα

-Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται με ελάχιστο αριθμό πρέμνων 250 ανά στρέμμα και για τα νησιά του Αιγαίου πελάγους 200 πρέμνα ανά στρέμμα, με την προϋπόθεση χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο συνοδεύεται από:

i) τριπλότυπο διάθεσης, στην περίπτωση προμήθειας του από επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού της χώρας ή

ii) τιμολόγιο αγοράς−δελτίο αποστολής, στην περίπτωση προμήθειας του από επιχείρηση χωρίς εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτειαή

iii) τιμολόγιο αγοράς−δελτίο αποστολής και αντίγραφο  πληρωμής ανταποδοτικού τέλους, στην περίπτωση προμήθειας του πολλαπλασιαστικού υλικού από επιχείρηση άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

Παρατυπίες φέρνουν αποκλεισμό για 5 χρόνια

-Εκτός προγράμματος, με αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για τα επόμενα 5 έτη βγαίνουν οι παραγωγοί που δεν χρησιμοποιούν τη χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός τριών ετών, σύμφωνα με το Άρθρο 11.

-Επιπλέον, αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε τη χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής.
Ενισχύσεις από αναδιάρθρωση

-Τη χρηματοδότηση των νέων αδειών φύτευσης με τις επιδοτήσεις του προγράμματος της αναδιάρθρωσης αμπελώνων, ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η ΚΕΟΣΟΕ, επισημαίνοντας την έλλειψη ρευστότητας των παραγωγών που θα αποτελέσει τροχοπέδη για την επέκταση του αμπελουργικού δυναμικού.

-Όπως αναφέρει, επί της ουσίας υπάρχουν αντιρρήσεις στο σκεπτικό της Κομισιόν για την απαγόρευση χρηματοδότησης των νέων φυτεύσεων, που θα ήταν δυνατόν να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφού αντίστοιχη δυνατότητα χρηματοδότησης με τα κονδύλια της αναδιάρθρωσης θα έχουν οι κατέχοντες δικαιώματα φύτευσης, ενώ η διάκριση του δικαιώματος φύτευσης με την άδεια είναι μόνο νομική. Συνεπώς αναρωτιέται η ΚΕΟΣΟΕ, γιατί ο κάτοχος δικαιώματος φύτευσης να έχει πλεονέκτημα έναντι του κατόχου άδειας.

-Συνεπώς είναι σκόπιμο, καταλήγει η επιστολή της Ένωσης, η χώρα μας να διεκδικήσει την ίδια εξαίρεση για τη χρηματοδότηση με τα κονδύλια της αναδιάρθρωσης των νέων αδειών φύτευσης, για το τμήμα αυτό του πληθυσμού που αντικειμενικά δεν διαθέτει τις οικονομικές προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσει το νέο καθεστώς.

Κοντονής Γιώργος|  07/03/2016 - 04:37 μμ

http://www.agronews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: