Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει η γ’ φάση.


-Την ολοκλήρωση μιας σειράς ενεργειών, που πρέπει να γίνουν, από το υπουργείο Εργασίας και τον ΑΣΕΠ, αναμένει ο ΟΑΕΔ για να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, εντός Ιανουαρίου, για την γ’ φάση Κοινωφελούς Εργασίας.

-Πρόκειται για την ένταξη σε 8άμηνο πρόγραμμα απασχόλησης σε 274 δήμους από όλη τη χώρα με στόχο να προκύψουν έως 20.000 ωφελούμενοι.

-Για να «τρέξει» όμως το πρόγραμμα με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας την απόφαση ένταξης του προγράμματος σε ανάλογη χρηματοδότηση.

-Η απόφαση αυτή πρέπει να σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να αποστείλουν με τη σειρά τους στον ΑΣΕΠ την προκήρυξη της γ’ φάσης κοινωφελούς εργασίας.

-Μετά την τυπική, αλλά και ουσιαστική έγκριση από την Ανώτατη αρχή, θα μπορούν οι υπηρεσίες του Οργανισμού να εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση τα βασικά σημεία της προκήρυξης παραμένουν αμετάβλητα.

-Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι θα λάβουν μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν: α) Σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω.

β) Σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

-Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας (καθαριότητα υποδομών Υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος Υγείας).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

• Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

-Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μέσα από κριτήρια μοριοδότησης που έχει θεσπίσει ο ΟΑΕΔ.

Του Βασίλη Αγγελόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: