Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Παγίδες στην αποχώρηση αγροτών από το καθεστώς βιβλίων.


Δεδομένου ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν ο αγρότης έχει αποφασίσει την μεταβίβασή τους, δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία από 1-1-2014, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

-Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του κάποιος για να κάνει μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα, τελειώνει στις 30 του μήνα. Έχει στη διάθεσή του τις πρώτες 30 μέρες κάθε έτους για τις ενέργειες αυτές.

-Έχει παρέλθει ήδη το πρώτο 10ήμερο και παρ’ όλα ταύτα, όχι μόνο δεν έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες των μετατάξεων, αλλά ούτε καν έχουμε οριστικοποιήσει ποιοι υποχρεούνται και ποιοι όχι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

-Τα κριτήρια ένταξης, τουλάχιστον όσον αφορά τα όρια, παραμένουν τα ίδια: θα πρέπει να έχει κάποιος τζίρο άνω των 15.000€ ή να έχει εισπράξει επιδοτήσεις εντός του προηγούμενου έτους άνω των 5.000€.

Αλλαγές

-Για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του 2016, ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν.

Διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετάταξη:

• Ελέγχουμε στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις.

• Μπαίνουμε σε κάθε έτος ξεχωριστά και τσεκάρουμε τις ημερομηνίες πληρωμής των επιδοτήσεων, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε σε μία εκτύπωση όλες τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις όλων των ετών.

• Εφόσον η άθροισή τους υπερβαίνει τις 5.000€, ετοιμάζουμε το έντυπο Μ2 και το προσκομίζουμε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Το σύνολο των εισπραχθεισών επιδοτήσεων είναι το μέτρο σύμφωνα με το οποίο η μετάταξη θα είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. • Αρα, για κάποιον ο οποίος μετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς, στην πιθανή ερώτηση του Μητρώου, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε την υποχρεωτική μετάταξη, προκειμένου να αποφύγουμε την παραμονή υποχρεωτικά για τρία (3) έτη).

-Για τη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, το κριτήριο παραμένει το ίδιο όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Εφόσον το σύνολο των εισπραχθεισών επιδοτήσεων εντός του 2016 είναι κάτω από τις 5.000€, μεταβαίνουμε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. με το έντυπο Μ2 και προχωράμε στη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς.

-Ήδη τις πρώτες μέρες του έτους είχαμε κάποιες διαμάχες σε κάποιες Δ.Ο.Υ., όσον αφορά τον χρόνο και τον τρόπο μετάταξης.

-Συνάδελφος επισκέφθηκε το Μητρώο σε κάποια Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας και ζήτησε να γίνει διακοπή εργασιών σε αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Ο λόγος ήταν η απόφαση του αγρότη να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στο παιδί του.

-Το τμήμα μητρώου της Εφορίας αρνήθηκε να κάνει δεκτό το έντυπο Μ2, διότι «τα δικαιώματα τα κατέχει ακόμη και δεν τα έχει μεταβιβάσει, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει στη διακοπή, ούτε καν στη μετάταξη». Αυτή ήταν η αιτιολογία του τμήματος.

-Ο λογιστής λαμβάνει γνώση της υποχρέωσης ένταξης μόνο μέσα από το σύστημα πληρωμής επιδοτήσεων (www.iris.gov.gr), όταν αυτό μας επιτραπεί γιατί το σύστημα εξακολουθεί να έχει πρόβλημα και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από κανέναν δικαιούχο.

-Να επισημάνω στο σημείο αυτό μερικά πράγματα, για τα οποία έχει γίνει παρανόηση και δημιουργούνται προβλήματα ειδικά στις μετατάξεις.

-Η ΠΟΛ.1024/17.01.14 το γράφει ξεκάθαρα: «Δεδομένου ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν ο αγρότης έχει αποφασίσει τη μεταβίβασή τους, δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία από 1.1.2014, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας».

-Η ΠΟΛ. 1201/16 σύμφωνα με την οποία γίνεται πλέον η ένταξη στο κανονικό καθεστώς έχει αλλάξει το είδος των επιδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη και τίποτε άλλο. Δηλαδή, έχει εισπράξει κάποιος επιδοτήσεις το 2016 συνολικού ύψους 7.000€. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201 θα πρέπει να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς. Εάν όμως προτίθεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του, τότε δεν είναι υποχρεωμένος να μπει στο κανονικό καθεστώς.

-Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό από τα μητρώα των Δ.Ο.Υ., γιατί ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ελάχιστος και ο όγκος των μετατάξεων μεγάλος. Και δεν υπάρχει χρόνος για αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης.

Γιώργος Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ, οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας

http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: