Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Με δώδεκα (12) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 30 μηνός Ιανουαρίου 2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Συμπλήρωση της 337/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το οικονομικό έτος 2017 (Επιτροπή παραλαβής έργων ποσού 5.869,41€ και άνω). (Εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου », προϋπ. 11.997,11 €. (Εισηγητής: Τ.Υ.)

3ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:                     «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολείου Δοξάτου». (Εισηγητής: Τ.Υ.)

4ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:                       «Έργα οδοποιίας Δήμου Δοξάτου », προϋπ. 60.000,00 €. (Εισηγητής: Τ.Υ.)

5ο Θέμα:   Ανάθεση της εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού νέου Δημαρχείου Καλαμπακίου σε ιδιώτη. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)

6ο Θέμα:   Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5 Χ5 στη Δ.Κ. Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Τ.Υ.)

7ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:                       «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ.ΔΟΞΑΤΟΥ », προϋπ. 7.460,00 €. (Εισηγητής: Τ.Υ.)

8ο Θέμα:   Έγκριση διαγραφής οφειλών. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών)

9ο Θέμα:   Ίδρυση παραρτήματος ΚΕΠ στην Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια της πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002321. (Εισηγητής: Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής)

11ο Θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Δοξάτου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών)

12ο Θέμα: Ψήφισμα για την εξόρυξη λιγνιτών. (Εισηγητής: Δήμαρχος)Κοινοποίηση:                                                    Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου      ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: