Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου, αύριο Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.     Ψήφιση πιστώσεων βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463/2006.

2.     «Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής (Αριθμ. Διακήρυξης 17419/01-12-2016)»

3.     «Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Δ.Ε. Καλαμπακίου (Αριθμ. Διακήρυξης 17420/01-12-2016)»

4.     «Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Τ.Κ. Νεροφράκτη (Αριθμ. Διακήρυξης 17422/01-12-2016)»

5.     «Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Τ.Κ. Φτελιάς (Αριθμ. Διακήρυξης 17413/01-12-2016)»

6.     «Έγκριση του Πρακτικού, καθώς και του Επαναληπτικού, της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Δ.Κ. Δοξάτου (Αριθμ. Διακήρυξης 17403/01-12-2016)»

7.     «Έγκριση του Πρακτικού, καθώς και του Επαναληπτικού, της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου (Αριθμ. Διακήρυξης 17402/01-12-2016)»

8.     «Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Δ.Κ. Καλαμπακίου (Αριθμ. Διακήρυξης 17423/01-12-2016)»

9.     Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου της Τ.Κ. Καλαμώνα (Αριθμ. Διακήρυξης 17412/01-12-2016)»

10.   «Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου των Τ.Κ. Πηγαδίων, Αγοράς και Κυργίων (Αριθμ. Διακήρυξης 17401/01-12-2016)»

11.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της ενστάσεως των ΕΔΕ Βακαρτζή Μ. – Σούτου Κ.

12.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κ/Ξ Τσαούσης Ηλίας – Χαραλάμπους Ειρήνη  - διαταγή πληρωμής, μέχρι την οριστική διευθέτησή της.

13.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης του κ. Αρβανιτίδη Εμμανουήλ  - αγωγή χρέους (μικροδιαφορά), μέχρι την οριστική διευθέτησή της.

14.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης του κ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρου – αριθμός απόφασης 53/2016 του Ειρηνοδικείου Δράμας, μέχρι την οριστική διευθέτησή της.

15.   Έγκριση κατεπείγουσας ψήφισης πίστωσης.

16.   Έγκριση κατεπειγουσών δαπανών πολιτικής προστασίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: