Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 7 Μαίου 2018 και ώρα 14.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 07 μηνός Μαϊου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στην ανωτέρω πρόσκληση.

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 07ης Μαϊου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

2ο Θέμα: Έκδοση Ψηφίσματος για απόσυρση του νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που υπάρχει για διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» είναι πολύ μικρό καθώς επίσης & για τις αντιδράσεις των τοπικών αυτοδιοικήσεων.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κοινοποίηση:

  1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: