Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Με δέκα (10) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 24 Μαίου 2018 και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 24 μηνός Μαϊου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1o Θέμα: Εικονικότητα προϋπολογισμών & τεχνικών προγραμμάτων , προμηθειών, έργων       &            εργασιών-υπηρεσιών  δημοτικής        περιόδου         2011-2014        Δημαρχίας Αναστασίου Χατζηλαζάρου.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο θέμα: Λήψη απόφασης για ανάκληση των αριθμ. 6,7,8, 18, 35, 36, 43, 44, 63, 64, 65, 75, 90, 91, 158, 159, 164, 220, 240/2014, των αριθμ. 1, 42, 43, 67, 68, 92, 93, 94, 146, 147, 148, 167, 168, 169, 231, 249, 254, 250, 370/2015 & των αριθμ. 37, 38, 39, 148, 189, 188, 190, 202, 203, 204, 255, 256, 257, 258, 259, 288, 290/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης & έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δοξάτου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές & πολιτιστικές δομές & δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις» (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

4o Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης & έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δοξάτου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές & πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

5ο Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Δ.Σ. & λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ΑΤΜ της Τράπεζας EUROBANK (επί της πλατείας Ελευθερίας στο Καλαμπάκι . (Εισηγητής Δήμαρχος )

9ο     Θέμα : Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 5323/17-05-2018          αιτήσεως του Μπαρμπαγιάννη Ανέστη.

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: