Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Δελτίο Τύπου υπ΄αριθ 42 της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή Παρέμβαση».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 42

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

 Ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δαλακάκης Δ., εγγράφως κατήγγειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Ελεγκτική Αρχή) τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου κ. Αλεξίου Ν., για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού καταστήματος Δοξάτου στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Σημειωτέον ο Δήμαρχος ψήφισε στις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στο Δημοτικό Κατάστημα Δοξάτου. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Την Τρίτη, 24 Μαΐου 2016, με έκπληξη διαπιστώσαμε στο site του «Διαύγεια» πέντε (5) αποφάσεις του Δημάρχου Δοξάτου στις 20 Μαΐου 2016, που αφορούν παραχώρηση χώρων στους παρακάτω  συλλόγους, συμβούλια και σωματεία:

1.      Πολιτιστικό Σύλλογο Δοξατινών «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΔΟΞΑΤΟ»

2.      Πολιτιστικό Σύλλογο Δοξατινών «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ»

3.      Τοπικό Συμβούλιο Νέων  (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Δημοτικής Ενότητας  Δοξάτου

4.      Φιλανθρωπικό Σωματείο Στήριξης Οικογένειας Παιδιού (ΣΤ.Ο.Π.)

5.      Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων ΠΑ.Ο.Κ.  Αγίου Αθανασίου.

Με επιστολές μας ενημερώσαμε τα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα για τα εξής:

·         ότι οι παραπάνω αποφάσεις που τους αφορούν δεν είναι έγκυρες. Σύμφωνα με το Νόμο 3463/2016, άρθρο185, παράγραφος 2 «…με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα». Αρμοδιότητα απόφασης παραχώρησης έχει μόνον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.

·         Ότι πιθανότατα για το λόγο αυτό δεν επικαλείται στις αποφάσεις του καμία κείμενη διάταξη και νόμο ο Δήμαρχος.

·         Ότι σε πιθανή ένταξή τους σε πρόγραμμα ή σε χρηματοδότηση να μην είναι δικαιούχοι λόγω αυτής της άκυρης παραχώρησης.

·        Ότι οποιαδήποτε στιγμή ο σύλλογος τους θα είναι εκτεθειμένος σε πιθανή απομάκρυνσή του και αναγκαστική μεταστέγαση του.

Ειδικότερα,

Ø  για τους συλλόγους του Δοξάτου επικαλεστήκαμε και:

ü Το αίτημα της  στέγασης τους ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης  συνεδρίασής του,  στις 3-4-2016 και αποσύρθηκε για διαβούλευση, η οποία ποτέ δεν έγινε με υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής.

ü Αγνοήθηκε η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου.

ü Επίσης, τους ενημερώσαμε ότι πιθανόν η στέγαση τους στο Δημοτικό κατάστημα του Δοξάτου, το παλαιότερο με διαφορά μάλιστα Ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Δοξάτου, να αποτελέσει προάγγελο συζητήσεων, τριγμών, εντάσεων και φημών για ¨εκκένωση¨ του Ιστορικού Δημαρχείου από υπηρεσίες του Καλλικρατικού Δήμου Δοξάτου.

ü Να σημειωθεί ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοξατινών «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ» δεν επιθυμεί να στεγαστεί στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ø  για το ΤΟ.ΣΥ.Ν. του Δοξάτου επικαλεστήκαμε και:

ü Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου δεν τέθηκε ποτέ θέμα μεταστέγασης του συγκεκριμένου σωματείου, ούτε λάβαμε γνώση τέτοιου αιτήματος. Γνωρίζετε επίσης ότι η παραχώρηση χώρου για τη στέγασης του σε Δημοτικό Ακίνητο στον Άγιο Αθανάσιο έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.

ü Δεν υπάρχει γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου.

ü Να σημειωθεί ότι το Τοπικό Συμβούλιο Νέων  (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Δημοτικής Ενότητας  Δοξάτου δεν επιθυμεί τη μεταστέγαση του.

Ø  για το ΣΤ.Ο.Π. επικαλεστήκαμε και:

·         Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου δεν τέθηκε ποτέ θέμα μεταστέγασης του συγκεκριμένου σωματείου, ούτε λάβαμε γνώση τέτοιου αιτήματος. Γνωρίζετε επίσης ότι η παραχώρηση χώρου για τη στέγασης του στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Αθανασίου έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.

Ø  Δεν υπάρχει γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου.

για τους Φίλους ΠΑ.Ο.Κ.  επικαλεστήκαμε και:

ü Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου δεν τέθηκε ποτέ θέμα στέγασης του σωματείου, ούτε λάβαμε γνώση τέτοιου αιτήματος.

ü Δεν υπάρχει γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου.

Για τους παραπάνω λόγους, καταθέσαμε προσφυγή για ακύρωση των εν λόγω αποφάσεων, έχοντας την βεβαιότητα ότι ο Δήμος Δοξάτου,  με τα Δημοτικά καταστήματα και οικήματα του ανήκοει στους Δημότες του και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.Άγιος Αθανάσιος,  5 Ιούνη 2016                                                          

                                                         Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                                           ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

                                                          Βούλα Καραγιαννίδου - Συμεωνίδου

                                                          Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                                      Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: