Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Με δέκα πέντε θέματα (15) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 18.00΄ στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 27 μηνός Ιουνίου 2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:       Ενημέρωση από την Αναπτυξιακή Δράμας για την επικείμενη 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (CLLD) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020).

2ο Θέμα:       Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: αιτούντες δημοτικοί σύμβουλοι (σχετική διάταξη άρθρο 67 του Ν. 3852/2010)).

3ο Θέμα:       Λήψη απόφασης επί ονοματοδοσίας περιφερειακών οδών εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

4ο Θέμα:       Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για περίπτερο που έχει κενωθεί  στη Τοπική Κοινότητα Κυργίων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

5ο Θέμα:       Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

6ο Θέμα:       Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2016» μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

7ο Θέμα:       Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» μετά από άγονο διαγωνισμό.(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

8ο Θέμα:       Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρήστου Κρικοπούλου, Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α). (Εισηγητής: Ο.Ε.).

9ο Θέμα:       Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου, Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α). (Εισηγητής: Ο.Ε.).

10ο Θέμα:     Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

11ο Θέμα:     Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (3ης Τεχνικού Προγράμματος) οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

12ο Θέμα:     Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «Προμήθεια μηχανήματος έργων πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων». (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφοικής και Διαφάνειας).

13ο Θέμα:     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποιήθηκε  με την 75/2016 ΑΔΣ) που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

14ο Θέμα:     Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) στύλου & ενός (1) Φ.Σ. S-17 στη Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

15ο Θέμα:     Έγκριση τοποθέτησης δύο (2) στυλων & δύο (2) Φ.Σ. S-17 στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. (Εισηγητής: Τ.Υ.).Κοινοποίηση:                                                                                                        Ο Πρόεδρος

-Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                                                                        του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                              ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              

Δεν υπάρχουν σχόλια: