Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει την Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα 13.00΄στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμπακίου η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου Δοξάτου, για λήψη απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καφενείου στο Νεροφράκτη-Δράμας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            1η Συνεδρίαση
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                           Καλαμπάκι:  02/03/2015

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3034
           
                                                                                     ΠΡΟΣ
                                                                                     Μέλη Επιτροπής
                                                                                     Ποιότητας Ζωής
                                                                                     ΤΑΚΤΙΚΑ
                                                                                       ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
                                                   ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
                                                   ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                   ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                                                   ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                   ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                                                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις   06  Mαρτίου   2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.      Λήψη απόφαση για χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΡΙΚΗ, στην Δημοτική Κοινότητα Νεροφράκτη του Δήμου Δοξάτου.
                           
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
3.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: