Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Δελτίο τύπου της Δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Παρέμβαση» του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου της 20 Φεβρουαρίου 2015.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10

 -Την Παρασκευή 20/2/2015 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση (3η) και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 19/27 (3/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση 2/8 από την Μείζονα Αντιπολίτευση και 14/16 από τη Συμπολίτευση).

-Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισε με 30 λεπτά καθυστέρηση λόγω έλλειψης απαρτίας. Αναρωτιόμαστε αν έξι μήνες μετά την έναρξη της νέας Δημοτικής Περιόδου έχουμε προβλήματα απαρτίας, τι θα γίνεται σε ένα και δύο χρόνια; Επίσης, ζητήσαμε οι συνεδριάσεις του Δ. Σ. να μην γίνονται Παρασκευή αν δεν υπάρχει επείγον ζήτημα.

-Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η «Ανοιχτή Παρέμβαση» έθεσε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. το ερώτημα, αν θα αποσυρθεί το θέμα που αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου, όπως και έγινε τελικά. Σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν ο Δήμαρχος, ούτε καν με τους Διευθυντές του Δήμου, τους καθ΄ ύλην αρμόδιους. Κατά συνέπεια οι Υπάλληλοι μέσω του σωματείου τους έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας και έτσι οδηγηθήκαμε σε απόσυρση του θέματος.

-Με αφορμή την απόσυρση του θέματος, ζητήσαμε άλλη μία φορά να προηγείται συνεννόηση και συζήτηση μεταξύ των παρατάξεων, τουλάχιστον για τα κρίσιμα ζητήματα. Ο Δήμαρχος μας δήλωσε ότι περιμένει κατάθεση υπομνημάτων μέχρι την Τετάρτη 25/2/2015, γιατί προφανώς νομίζει ότι διαθέτουμε, όπως εκείνος, Ειδικούς Συμβούλους ή ότι βρισκόμαστε σε δική στην έδρα Δικαστηρίου.-Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ένα (1) θέμα, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.

1ο θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου».

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ζήτησε από την αναπομπή του προϋπολογισμού για τυπικούς λόγους. Έγιναν οι απαραίτητες τυπικές διορθώσεις όπως αυτές υποδείχτηκαν, και έτσι ψηφίστηκε ομόφωνα.-Στη συνέχεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα παρακάτω τακτικά θέματα, τα οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα 17 παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Κ. Καλαμπακίου».

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εξωτερικών χώρων σχολείων Δ.Κ. Καλαμπακίου».

4ο θέμα:   Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Δοξάτου.

5ο θέμα:   Λήψη απόφασης για τον ορισμό ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου» για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015.
6ο θέμα:  Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

7ο θέμα:  Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής  πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου.

Στο 3ο θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου & Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου», Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας δήλωσε παρών χωρίς να αιτιολογήσει την ψήφο του.

Το 8ο  θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου» αποσύρθηκε από τη Δημοτική Αρχή!                                                         
-Άλλη μία προχειρότητα, που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Δήμο μας, αν συνεχιστεί. Σας ενημερώνουμε ότι στο 1ο Δ.Σ. ουσιαστικά στις 25/9/2014, εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος έφερε προς τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. που αφορούσε ενοποίηση τμημάτων (όρχου-συντήρησης), με την οποία διαφωνήσαμε.

Σας παραθέτουμε την θέση μας σε εκείνο το Δ.Σ. «Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τον ΟΕΥ (Οργανόγραμμα) του Δήμου μας δεν είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς εκτός ημερήσιας διάταξης σημαίνει ότι το θέμα έρχεται για συζήτηση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και σχεδόν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν γνώση του. Η Δημοτική αρχή δήλωσε σχετικά με το θέμα ότι οι υπηρεσίες-τμήματα όρχου και καθαριότητας της ίδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου δε συνεργάζονται και πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα. Προτείναμε το θέμα να αναβληθεί και εντός δεκαημέρου, το πολύ, να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση, γιατί θα θέλαμε να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα ο Δήμος να έχει 3 Διευθύνσεις αντί για 4, με την παρατήρηση ότι αν κάνουμε τώρα τροποποίηση πρέπει να περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για την επόμενη τροποποίηση και τη σημείωση ότι και τώρα να ψηφιστεί νέος ΟΕΥ, για να εφαρμοστεί,  απαιτούνται στην καλύτερη των περιπτώσεων 3-4 μήνες».                             
 Η απόφαση της τροποποίησης απορρίφτηκε από τον Έλεγχο της Περιφέρειας, αλλά η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει ακάθεκτη………Καλαμπάκι, 2-3-2015                    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                        ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

                                        Βούλα Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου

                                         Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: